info@centrumvorisek.cz    |   tel:+420 777 113 893

Letní anglická školička Little Nut

Anglická dopolední školička Little Nut pro děti (2 – 6 let). Dopolední program od 8:30 do 12:30 vedený v anglickém jazyce pod vedením rodilé mluvčí Chelsea, hudební, výtvarné a pohybové aktivity.

LITTLE NUT CENTRUM VORISEK